Digitální dvojčata změní firemní kulturu

Jak se nejlépe vyrovnat s digitální transformací? Podle předpovědí a přednášek analytiků, které zazněly na letošní konferenci Symposium/ITxpo v Barceloně, by se organizace měly soustředit na využívání Umělé inteligence (AI) a strojového učení pro zlepšení schopností i výkonnosti svých zaměstnanců.

Dalšími cestami, jak přizpůsobit firmu novému věku, jsou digitalizace produktového managementu a vytvoření vlastního digitálního dvojčete.

Kopírujte sebe sama

U posledního jmenovaného termínu se zastavme: koncept digitálního dvojčete, tedy počítačového modelu firemního aktiva (například stroje či výrobní linky) z reálného světa, do něhož jsou v reálném čase přenášena například data z napojených senzorů Internetu věcí (IoT), je poměrně běžně využíván v rámci projektů Průmyslu 4.0. Digitální dvojčata se ale vyvíjejí, a podle analytiků není důvod, proč by organizace nemohly začít vytvářet digitální dvojčata sebe sama, tzv. DTO (Digital Twin of an Organization).

S jejich pomocí by bylo možné virtuálně sledovat (a modelovat), jak lidé pracují, jakých systémů a procesů se během své práce „dotýkají“ a jak se práce přesouvá mezi odděleními organizace. Je to jako sejmout z pracoviště střechu a nahlížet dovnitř. „V případě DTO začínáte s reálným prostředím lidí a strojů pracujících společně. Získáváte tak průběžné informace o tom, co se děje v reálném čase. Vrcholový management může modelovat různé scénáře a ty zvolené následně realizovat,“ říká viceprezident výzkumu společnosti Gartner Daryl Plummer.

Vznik rozšířené inteligence

Podle analytiků začnou v budoucnu podniky vytvářet digitální dvojčata sama sebe, čímž vznikne něco, co je označováno jako rozšířená inteligence − kombinace jedinečných dovedností či možností AI se schopnostmi zaměstnanců. Dokládají to i data z průzkumů společnosti Gartner: zatímco v podnicích, které se chystají AI technologie zavádět, se 77 procent respondentů domnívá, že tento krok povede ke snížení počtu pracovních míst, u firem, které umělou inteligenci již nasadily, 16 procent respondentů uvádí pokles počtu míst, 57 procent nezměněný stav a 26 procent dokonce nárůst počtu pracovních míst. Konečně pro podniky, které úspěšně prošly či procházejí digitální transformací, mají analytici důležitý vzkaz: digitální byznys transformací nekončí, připravte se na neutuchající inovační koloběh.

Zdroj: Networkworld

Napsat komentář