Digitální dvojčata umožňují simulování výrobních procesů

Analytici odhadují, že do roku 2020 bude celosvětově existovat více než 20 miliard senzorů, koncových bodů a tzv. digitálních dvojčat pro miliardy věcí. Digitální dvojče je virtuální reprezentací fyzických objektů, procesů, lidí, dat, systémů nebo prostředí. V současnosti se využívá zejména pro monitorování a simulování výrobních procesů.

Technologii lze využívat i při simulacích a modifikaci již zavedených logistických nebo výrobních procesů. V takovém případě se využívá zejména pro analýzu reálných dat nebo předpovídání chování systémů. V podnicích budou digitální dvojčata postupně zlepšovat možnosti sběru a vizualizace, aplikace vhodné analytiky.

Napsat komentář