Zabijáci digitalizace ve firmách: strach z nahrazení, krize důvěry i staromódní zaměstnanci

Jan Strouhal | 03. 06. 2019
Zabijáci digitalizace ve firmách: strach z nahrazení, krize důvěry i staromódní zaměstnanci

Digitalizace firemních procesů promlouvá do všech odvětví a firmám přináší řadu výhod včetně úspory času a snižování nákladů. Důležitost nových technologií si firmy uvědomují, přesto jim v digitalizaci brání banální věci.

Digitalizace firemních procesů promlouvá do všech odvětví a firmám přináší řadu výhod včetně úspory času a snižování nákladů. Důležitost nových technologií si firmy uvědomují, přesto jim v digitalizaci brání banální věci.

Digitalizace firem je důležitá pro jejich budoucí rozvoj. Přináší jim lepší řízení procesů a také úspory, jelikož umělá inteligence dokáže zpracovat a vyhodnotit data, porovnat je a najít ve firemních procesech optimální řešení z pohledu času, zdrojů i financí. To platí u firem ze všech oborů, ať už jde o výrobu, logistiku, finanční služby či zemědělství.

Přestože si firmy důležitost digitalizace uvědomují, často trvá, než k ní přistoupí. A často za zdržováním nestojí ani zdlouhavé rozhodovací procesy korporátu nebo nedostatek peněz. Digitalizace ve firmách ovlivňují až banální věci, které nejsou na první pohled vidět. 

A o těchto skrytých bariérách jsme se bavili s HR konzultantkou Zuzanou Jiránkovou a s Ondřejem Vaňkem a Petrem Zelenkou ze společnosti Blindspot Solutions, která patří do skupiny Adastra Group, jejíž technologie využívající umělou inteligenci pomáhá firmám k jejich co nejefektivnějšímu fungování.

Co tedy patří mezi časté zabijáky digitalizace ve firmách?

Nedůvěra

Blindspot se už v praxi při navrhování AI řešení setkal s nedůvěrou v pozitivní efekty, které inovace mohou přinést. 

“Například u jedné logistické firmy se nám stalo, že po nasazení naší aplikace vyšlo najevo, že řidiči neplní až 30 procent závozových oken. Management při první vizualizaci nevěřil, že jejich neefektivita je tak veliká,” uvádí Vaněk příklad s tím, že přitom jen přeplánování tras může firmě přinést až poloviční úspory. 

Tato nedůvěra v nové technologie a také zřejmě obava manažerů z toho, že by se odhalila slabá místa v procesech, za které mají zodpovědnost, vede k tomu, že si firmy nakonec moderní řešení vůbec nekoupí a zpomalují tak celkovou firemní digitalizaci.

“Nedůvěra představuje velký skrytý náklad a brzdu inovace,” upozorňuje Vaněk.

Zásada č. 1 - Věřte vlastním datům

Firmy by měly analýzám a reportům vytvořeným z jejich vlastních dat věřit. Být “data driven” firmou je dnes podle Vaňka nutný předpoklad k tomu, aby firmy udržely krok s konkurencí.

Staromódní zaměstnanci

Dalším faktorem, který brzdí rozvoj digitalizace ve firmách, je nechuť zaměstnanců ke změnám. Tito zaměstnanci pracují dlouhá léta s jedním nástrojem, jsou na něj zvyklí a o novém nechtějí slyšet. Blindspot u další logistické firmy narazil na případ, kdy jeho řešení bylo odmítnuto kvůli tomu, že operátorka byla zvyklá pracovat s excelovými tabulkami a nechtěla vidět pozitivní přínosy automatizace a optimalizace. 

“Operátorka svému nadřízenému, který technologii objednával, sdělila, že s naší aplikací pracovat nebude, že raději odejde,” říká Vaněk s tím, že šéf na ni nakonec dal a z objednávky vycouval. 

“Jde často o strach samotných uživatelů z toho, že je technologie nahradí,” doplňuje jej kolega Petr Zelenka.

Klíčovou úlohu ve změně mindsetu zaměstnanců má přitom v každé firmě její management, který zmiňovanou nedůvěru může zlomit.

“Management by měl být vždy schopen - ať už sám nebo pomocí konzultantských firem - zaměstnancům ukázat, jaké benefity jim novinka přinese,” vysvětluje HR konzultantka a bývalá HR ředitelka Skanska CS Zuzana Jiránková. 

Zásada č. 2 - Zapojte zaměstnance do projektu

Nedílnou součástí inovace je spolupráce s koncovými uživateli budoucího inovativního řešení a jejich aktivní zapojení do procesu vývoje.

Schraňování dat a know how

Bariérou digitalizace se stává i neochota firem či samotných zaměstnanců poskytovat data a know how potřebná k vývoji nového řešení. “Pro další společnost jsme implementovali systém pro plánování výroby. Zaměstnanec, který měl do té doby proces na starost, nám nechtěl předat všechna data kvůli nedůvěře a obavě z toho, že jej aplikace nahradí,” říká Zelenka.

Podle Jiránkové je z psychologického hlediska zcela přirozené, že zaměstnanec nechce dát z ruky něco, na čem dlouhodobě pracuje, nebo že se dokonce obává o svou budoucnost, protože v každé nové technologii zlepšující firemní procesy vidí své ohrožení. “Buď se obává, že bude nahrazen, nebo si také často mylně myslí, že vykonávanou agendu vlastní, protože mu do ní do té doby nikdo nekoukal,” říká.

Zásada č. 3 - Komunikujte se zaměstnanci o jejich budoucnosti

Manažeři by měli se zaměstnanci umět odkomunikovat skutečnost, že moderní řešení nemá za cíl nahradit jeho práci. Cílem je automatizovat rutinní a mechanickou práci tak, aby zaměstnanec mohl být kreativnější a mít pro firmu vyšší přidanou hodnotu.

Vysoká fluktuace

Problém nastává i u firem, u kterých se často střídají zaměstnanci, čímž je narušena kontinuita v rozhodování. “Měli jsme klienta, u kterého došlo během vývoje našeho řešení k několika výměnám projektového managementu. A s každou výměnou se požadavky na aplikaci od každého nového manažera měnily. Nakonec bylo výsledné řešení velmi vzdáleno od původního zadání,” vysvětluje Vaněk s tím, že aplikace samozřejmě nenaplnila očekávání managementu hodnotícího úspěšnost řešení původního zadání.

“Vysoká fluktuace členů managementu ovšem není problémem jen v případě digitalizace firem, ale v podstatě ve všech aspektech řízení podniku,” upozorňuje Jiránková.

Zmíněné bariéry ale pro žádný podnik nejsou nepřekonatelné. Důležité je, aby digitalizaci věřil samotný management a postupně vysvětloval přínosy všem jejím zaměstnancům. “A pokud management tvrdošíjně věří tužce a papíru, je v pořádku, že i nadále bude používat tužku a papír. Jen si musí být vědom následků, které to z dlouhodobého hlediska přinese. Jde například o z časového hlediska dlouhé zpracování procesů, vyšší personální náklady nebo příchod modernější konkurence, ” uzavírá Jiránková.