Nové technologie firmám nejen zlepšují karmu, ale snižují jim náklady a ulevují přírodě

Jan Strouhal | 30. 05. 2019
Nové technologie firmám nejen zlepšují karmu, ale snižují jim náklady a ulevují přírodě

CSR je v korporátní sféře dost zprofanovaný pojem, kterým firma chce deklarovat svůj kladný vztah k lidem i k přírodě. Často to ale jsou jen prázdná slova. Internet věcí to mění.

Zaměstnanci chtějí po svých zaměstnavatelích více, než aby jim jen vyplácely šeky. I když to je samozřejmě také důležité. Chtějí však i to, aby jejich firma byla akční a pomáhala svému okolí. Například podporou místní komunity, sportu či životního prostředí. A chtějí to i zákazníci - podle posledního průzkumu Unilever se totiž až třetina z nich při svém nakupování rozhoduje podle přístupu firmy k životnímu prostředí. 

Firmy podobné projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí praktikují už několik let v rámci společenské odpovědnosti (CSR - Corporate Social Responsible). Ta ovšem často slouží jen pro marketing a vylepšení mediálního obrazu firmy v očích veřejnosti, aniž by environmentální projekty měly kýžené dopady nebo větší smysl. To se nyní mění díky internetu věcí, který firmám dává nástroj k tomu, jak lze vyřešit jednu z největších překážek udržitelnosti - snížení dopadu chování firmy na životní prostředí.

Jak jdou spolu dohromady IoT a udržitelnost ? Tady je pár konkrétních use casů.

Chytré sítě

Inteligentní energetické sítě umožňují distributorům na dálku ovládat a monitorovat vše, co se v ní děje. Takto napojené systémy dávají firmám možnosti, jak mohou efektivně a hospodárně využívat energie. A když firmy využívají obnovitelné zdroje energie jako fotovoltaické nebo větrné elektrárny, mohou přebytečnou energii mimo špičku prodávat zpět do sítě a navyšovat si tím příjmy.

Inteligentní sítě také informují distributory o výpadku elektřiny v konkrétní lokalitě. Firma se tak o něm dozví dříve než z hlášení samotných zákazníků. Smart grids dále poskytují dokonalý přehled o stavu “hardwaru” a dokážou včasnou výměnou porouchaného kusu předejít - v tom nejčernějším scénáři - i kolapsu celé sítě.

V číslech: Podle fondu EDF (Environmental Defense Fund) využívání chytrých sítí sníží znečištění ovzduší plynoucí z provozu energetických firem až o 30 procent. Zachrání se tak až 34 tisíc lidí, kteří by vlivem negativních jevů znečištění zemřeli.

Chytré měřiče

Klíčovou součástí infrastruktury jsou inteligentní měřiče, které v reálném čase shromažďují data o spotřebě elektřiny, ale také vodě a plynu. Technologie poskytuje okamžitý přehled o aktuálním stavu a umožňuje energetickým manažerům se jí flexibilně přizpůsobit a nastavit optimální spotřebu. To opět snižuje náklady a také uhlíkovou stopu z provozu firem.

V číslech: Sledování změn chování v reálném čase může u každé budovy přinést až 40% úspory ve spotřebě energie. Pokud jde o samotné domácnosti, ty britské podle společnosti British Gas využíváním chytrých měřičů ušetří na energiích v průměru 42 dolarů ročně i se započítáním pořízení technologií.

Chytré vodohospodářství

O nových technologiích určujících novou tvář zemědělství jsme psali nedávno. A zmínili jsme tam i čidla, která monitorují cokoliv. Třeba vodu. IoT senzory slouží v tomto ohledu nejen k modelaci předpovědi počasí a srážek na daném území, ale kontrolují i stav podzemní vody, její kvalitu a obsah živin. Dokážou také varovat před nadměrným suchem nebo naopak hrozbou záplav.

V číslech: Podle amerického ministerstva životního prostředí (United States Environmental Protection Agency) je až 50 procent vody využívané ve venkovním prostředí kvůli neefektivním metodám spláchnuto bez jakéhokoliv využití. Systémy využívající chytré senzory pro monitoring stavu vody dokážou takovému plýtvání zabránit až ze 70 procent. Společnost Sensus zase uvádí, že během manipulace s nádržemi se vylije až 30 procent vody. IoT může tento výsledek zlepšit až o pětinu.

Chytré osvětlení

Osvětlení je jedním z nejčastějších příkladů, jak se dá přistoupit ke společenské odpovědnosti. Do firem i do domácností se už mnoho let prodírají moderní nízkoenergetická LED světla. Když je dnes doplníme o další senzory a propojíme online konektivitou, zabráníme zbytečnému plýtvání energiemi, a tedy i peněz. Senzory například mohou detekovat prázdnou jednací místnost, která je ovšem plně osvětlená. Chytrý systém v návaznosti na to buď světla vypne, nebo je ztlumí v závislosti na světle přicházejícím zvenčí. 

V číslech: Je obecně známo, že LED osvětlení šetří oproti tradičním žárovkám přes 50 procent energie, a navíc je jeho životnost osminásobně vyšší. Podle společnosti enModus se implementováním chytrých senzorů a ovladačů může zvýšit úspora dokonce až na 99 procent.

Chytrý odpad

Waste management (nakládání s odpadem) je zásadní částí politiky trvalé i firemní udržitelnosti. Chytré koše známe i z českých měst, pokud ovšem odpadní nádoby osázíme senzory i v provozním prostředí firmy, řídící pracovníci budou mít dokonalý přehled o tom, jaký odpada v jakém množství se v daném místě nachází a jestli je vhodný pro další recyklaci.

V číslech: Chytrý sběr odpadu může podle společnosti Bigbelly (jejíž koše jsou rozmístěny i v Praze) snížit počet košů v provozovně až o 80 procent. To ve svém důsledku snižuje náklady na sběr odpadu a manipulaci s ním až o 30 procent.

Na všechny zmíněné technologie poté existují aplikace, kterými je možné efektivitu současných řešení ještě dále navyšovat a ulevovat tak firemní kase i přírodě. Rovnice je jednoduchá - firmy se musí zaměřit na snižování spotřeby (a tím pádem nákladů) a vytvářet méně odpadu. Platí tak, že méně je prostě méně.