3 důvody, proč firmy neumí aplikovat Big Data + 3 způsoby, jak to lze změnit

Jan Strouhal | 24. 05. 2019
3 důvody, proč firmy neumí aplikovat Big Data + 3 způsoby, jak to lze změnit

Velká data pomáhají firmám nejen snižovat náklady a chápat chování trhu i zákazníků, ale také jim ukážou, jaký produkt je nejlepší vyrábět. Firmy však v jejich využívání pokulhávají, často i kvůli rozdílnému pohledu na svět IT oddělení a managementu.

V business intelligence průzkumu provedeném německou výzkumnou agenturou BARC konstatovalo 53 procent dotázaných, že v jejich firmách chybí adekvátní analytické know-how. Celkem 56 procent respondentů pak přiznalo, že se jednotlivá oddělení  nedokážou domluvit na přesvědčivých business casech v oblasti velkých dat. 

Toto tápání dnes pronásleduje mnoho společností a do budoucna je jasné, že svůj přístup musí změnit. Ve světle predikcí o enormním nárůstu trhu Big Dat musí jejich IT oddělení hledat způsoby, jak mohou zpracovávat a využívat velká data. Proč? Mohl by jim ujet vlak.

Server Techrepublic.com upozorňuje na to, že se mnohé firmy zdráhají přijmout moderní technologie. Vypočítává rovněž tři nejčastější důvody, které brání Big Data algoritmům plně proniknout z útrob IT oddělení do firemních procesů.

Tady jsou:

1. Je to komplikované

Big Data do firem přitékají odevšad. Musí být pracně roztříděna, očištěna, kategorizována a nakonec agregována s dalšími typy dat, aby mohla poskytnout oporu pro správná rozhodnutí managementu. Tato příprava a následná integrace dat spolu s iterativním testováním dotazů a algoritmů ale z pohledu managementu zabírá mnohem více času než vykazování tradičních reportů ze “strnulých” transakčních dat. S těmi jsou vedoucí pracovníci navíc zvyklí pracovat. 

2. Management nerozumí (nebo nechce rozumět) Big Data reportům

Ve většině případů předávají reporty z oblasti Big Dat IT specialisté, kteří jsou přirozeně více zahleděni do dat než do růstu samotných obchodních výsledků. Příjemce reportů, tedy typicky management firmy, ale v podobných zprávách hledá projekty s byznysovým příslibem. Rozdíl mezi těmito světy tak ve výsledku zbytečně komplikuje nasazování inovativních řešení ve firmách.

3. Analytické zprávy se těžko čtou

Pokud jsou jakákoliv data, ať už z výroby či o chování zákazníků, předkládána managementu formou tabulek, většina vedoucích pracovníků jim nebude věnovat dostatečnou pozornost a ve změti čísel se lehce ztratí. Decision makeři chtějí  číst reporty, z kterých je patrný byznysový potenciál hned z prvního pohledu.

Jak z toho ven?

1.  Najděte nástroje, které dokážou co nejlépe zautomatizovat přijímání dat a následné integrační procesy

Moderní Big Data nástroje vám nejen udělají pořádek v datech, ale také sníží náklady na IT oddělení, které si už nebude muset vyvíjet vlastní řešení či přizpůsobovat kódy a navazující integrační rozhraní.

2. Vytvořte precizní business case

Na vrcholu každé Big Data analytiky chcete přímo zasáhnout nejbolavější místo vašeho byznysu. Ať už jde o propad příjmů, hledání nových obchodních příležitostí, vývoj klientsky úspěšného produktu, zlepšení zákaznické podpory a tak dále… Zkrátka a dobře, ať už jde o jakýkoliv problém, určete si přesný business case, na který se vaše Big Data algoritmy mohou aplikovat.

A na druhé straně nezapomeňte odříznout projekty, u kterých management stejně neuvidí dostatečnou přidanou hodnotu pro růst byznysu.

3. Vizualizujte data

Upravte prezentace do sloupcových a výsečových grafů, map nebo do čehokoliv, co manažerům pomůže pochopit přínosy řešení hned na první pohled. Tabulkové formáty prezentace dat využijte jen v případě, že se zúčastnění sami zeptají na detaily a budou chtít hlouběji proniknout do problematiky. Vizualizací dat zkrátka lépe zaujmete.