Chceme, aby lidí, kteří umí propojit podnikání nebo státní správu s daty, bylo stále víc, říká Aleš Blažek z týmu Data a strategie v ČSOB

Kde se banka vidí ve srovnání s digitálními obry typu Google nebo Facebook? Co pro ni znamenají data? Kde má nastavené hranice? O tom všem jsem si povídala s Alešem Blažkem, výkonným ředitelem útvaru Data a strategie v ČSOB.

Jak lidé v ČSOB přistupují k datům? Liší se to například podle pozic nebo hierarchie ve firmě?

Bankovnictví je o důvěře. A my ji v žádném případě nechceme a nemůžeme ohrozit. Osobní a finanční data našich klientů jsou předmětem bankovního tajemství, my je vždy pečlivě chráníme a dodržujeme přísnou českou legislativu. Jako společnost si velmi uvědomujeme hodnotu dat. Samozřejmě ne všude je to na stejné úrovni. Například v rámci retailového bankovnictví je práce s daty již velmi obvyklá. Je ale třeba říci, že banky samozřejmě s daty pracovaly vždy. Schvalujeme úvěry, kontrolujeme platby z hlediska praní špinavých peněz, řešíme další zákonné povinnosti. Tady všude s daty pracujeme, ale je to mezní minimum. Nyní banky začínají více využívat data i z pohledu servisu a ve prospěch klientů. Jde o to, aby klient dostal nabídku produktu či služby, které jsou z jeho osobního pohledu nejvíce relevantní a příjemné. Cílem jsou co nejvíce osobní služby, které nebudou klienta obtěžovat.

Aleš Blažek, výkonný ředitel útvaru Data a strategie v ČSOB

V současné době je odpovědný za řízení Dat a strategie ve skupině ČSOB. V minulosti pracoval jako právník v Praze a Londýně pro Citibank, GE a ČSOB. S manželkou Janou mají pět dětí a žijí v Praze.

Banky mají ohromné množství dat. A konzultační firmy často nešetří kritikou v tom smyslu, že s těmi daty banky nedokážou pracovat efektivně. Jak je na tom z tohoto pohledu ČSOB?

Ani my nevyužíváme všechna data. Má to dva důvody. Většina bank v Čechách měla model založený především na fyzickém vztahu s klientem. Dnes jsme v období obrovských změn, čím dál víc lidí se přiklání k digitální formě fungování a současná situace kolem Covid-19 to velmi pravděpodobně ještě umocní. A my najednou musíme využívat mnohem více dat, abychom v rámci digitálního prostředí zachovali ke klientovi osobní přístup. Ale zároveň chceme respektovat jeho soukromí a citlivost k tomu, jak jeho data používáme. 

Proto k tomu v ČSOB chceme přistupovat uměřeně a s respektováním preferencí klienta. Jsme tradiční průmysl, který velmi podobným způsobem funguje již velmi dlouho. Je ale zřejmé, že se musíme změnit a ve schopnosti pracovat s daty se dále zlepšovat.  Najednou se našimi konkurenty stávají společnosti jako Amazon, Google či Facebook, které pracují s daty úplně jiným způsobem a na využití dat jsou založeny jejich obchodní modely. Na druhou stranu budeme vždy respektovat soukromí klientů.  Důvěra mezi námi a klientem je pro nás to nejdůležitější.

Podle některých odborníků by banky měly stavět digitální kanály zvlášť s tím, že by to bylo levnější. Jaký je váš pohled? Je to realizovatelné?

Mobilní nebo internetové bankovnictví stavíme v rámci stávající banky, protože navazuje na naše systémy a na náš vztah s bankovními klienty. Ale vedle toho jsme separátně vytvořili jednotku, kterou jsme nazvali Open Bank Insurance. Jde o otevřené bankovnictví a pojišťovnictví. To je především o spolupráci s třetími stranami, a to v oblasti platebního styku, úvěrů, pojišťovnictví a v dalších finančních službách. V rámci této aktivity jsme například investovali do předního srovnávače energií a financování Ušetřeno.cz. Dále jsme se dohodli na spolupráci s jednou z největších e-commerce skupin Mall Group a společně založili Mall Pay.

Začíná se, byť pomalu, stále častěji skloňovat etika dat. Vy máte interně stanovenou hranici, přes kterou nejdete, i když data ukazují, že klient jde například ještě vytěžit?

Naším cílem je chovat se vždy odpovědně a data využívat především ve prospěch klientů. Chceme pomocí práce s daty zlepšit služby klientů. Možnosti jsou obrovské a velmi se snažíme, abychom nepřekročili míru, která je pro klienty krátkodobě i dlouhodobě nepřijatelná. Není to jen o regulaci, ale spíše o etických standardech, kde chceme jako instituce být. 

Ve chvíli, kdy začínáte být „data driven“ organizací, tak do procesů vstupuje spousta lidí na různých úrovních. Chápou lidé na manažerských pozicích, o čem je práce s daty?

Míra pochopení a chování podle dat je velmi rozmanitá. Často nesouvisí s tím, na jaké úrovni daný člověk v hierarchii je či kolik je mu let. V rámci ČSOB jsme založili Datovou Academii, abychom všem kolegům umožnili zlepšit se v této oblasti. A myslím, že se nám to i daří.

Rozhodli jste se sponzorovat datové programy na Fakultě statistiky a informatiky na VŠE. Co vás k tomu vede?

Je to především kombinace dvou pohledů. Jako instituce chceme dát signál, že je pro nás tato oblast důležitá. Chceme, aby to studenti věděli a aby nás zvážili jako budoucího zaměstnavatele. Neméně důležitý je i další kontext – chceme tuto oblast podporovat obecně. Česká republika se musí v této oblasti, stejně jako v celkové digitalizaci, zlepšovat, jestliže chceme zůstat konkurenceschopní. Máme na to jako ekonomika potenciál, technické i lidské schopnosti. Chceme, aby lidí, co umí propojit podnikání, státní správu nebo jinou konkrétní oblast s daty, bylo stále víc. Díky tomu se můžeme stát jako společnost daleko efektivnější a konkurenceschopnější v globálním měřítku.

A tito lidé na trhu nejsou?

Je jich velmi málo, jako šafránu. A kdokoliv je schopný data a podnikání propojit, je velmi žádaný.

Jak funguje spolupráce mezi jednotlivými bankovními odděleními, které si mnohdy konkurují, ve chvíli, kdy musí spolupracovat na úpravě procesů?

To řeší všechny velké instituce. Jsou na to různé metody. V poslední době je velmi populární agilní řízení. Z mého pohledu je nyní nejdůležitější dát dohromady byznys a IT společně s dobrými daty. Inovace a vývoj nových řešení pro klienty jsou dnes velmi rychlé, ale bohužel také velmi drahé. Žádná instituce si nemůže dovolit nesrovnalosti v podobě váznoucí komunikace. Nyní tyto lidi dáváme do jednoho týmu, a to včetně právníků, compliance, procesních specialistů a dalších oblastí. 

To znamená, že jsou fyzicky vedle sebe?

V některých případech ano, nemůžou být každý na jiném konci budovy. Ale měli by si být blízko především mentálně, mít jeden cíl.

Právní a compliance dokáže občas celý proces zkomplikovat, kolik právníků hledá konstruktivní řešení?

Nejdůležitější je, aby si lidé rozuměli. V ČSOB se snažíme, aby právníci věděli, že jsou sice součástí právního oddělení, ale jsou zároveň součástí obchodního řízení. Na druhou stranu si ovšem právníci musí uchovat nezávislost, chrání instituci z reputačního a regulatorního hlediska. Ale měli by podobně jako IT táhnout za jeden provaz s obchodem a snažit se vymýšlet konstruktivní řešení. 

Je tedy potřeba dát všechna klíčová oddělení banky na ”jednu hromadu”?

Ano, některé procesy řídíme z hlediska témat, nikoliv z hlediska funkcí. Takovým tématem může být například internetové bankovnictví. Tým zahrnuje obchodníky, IT, právníky, compliance, operations atd. A ti všichni táhnou za jeden provaz. Jinak by to nešlo.