Case study: Ve Volkswagen Financial Services vsadili na softwarové roboty, ušetří až 160 dní během měsíce

Volkswagen Financial Services uvedl v Česku dalšího robota pomáhajícího s administrativou kolem odkladů splátek. Spolu s dalšími 21 robotickými procesy šetří 1300 pracovních hodin každým měsícem.

Automatizovaný robot slouží v jinonickém sídle Volkswagen Financial Services ke zpracování žádostí o odklad splátek v návaznosti na nový zákon o úvěrovém moratoriu. Celkem s ostatními 21 robotickými procesy ušetří společnosti každý měsíc téměř 1 300 pracovních hodin. 

„Velmi rychle jsme zareagovali na nový zákon a potřeby našich klientů řešit současnou situaci s finančními závazky. Chtěli jsme klientům co nejvíce usnadnit online podávání žádostí o odklad splátek. V rekordně krátkém čase jsme tak naprogramovali našeho robota, který celý proces urychlí a zefektivní. Celkem nám Pepa spolu s dříve zavedenými roboty ušetří přes 160 pracovních dní každý měsíc,“ říká Martin Linka, vedoucí úseku Procesního rozvoje a podpory ve Volkswagen Financial Services, který má robotizaci procesů na starosti. 

„Zavedení robota se odehrálo během 10 dnů.“

Zavedení robota, které představuje kompletní změnu procesu správy smluv, se odehrálo během 10 dnů. Stejně rychle proběhlo i spuštění procesu odkladu splátek na základě nového zákona. Naprogramování 22. automatizovaného procesu, stejně jako většinu předchozích, zajistil Jan Čech, RPA Senior Developer ve Volkswagen Financial Services. 

Jak proces odkladu probíhá

Robot nejprve přijme klientskou žádost o odklad splátek (ochrannou dobu) a vyhodnotí její úplnost a formální náležitosti. Následně ověří, zda splňuje nároky kladené zákonem, a zašle klientovi vyrozumění. Poté žádost založí do interního systému, nastaví konkrétní podmínky splácení a klientovi zašle výsledné informace o nastaveném odkladu splátek a nových podmínkách smlouvy.

Roboti ve Volkswagen Financial Services

Myšlenka zapojit roboty do obchodního procesu se zrodila na konci roku 2016. Již o půl roku později došlo ke spuštění pilotního projektu, který zahrnoval zkušební robotizaci tří interních procesů. V současné době roboti obstarávají již 22 automatizovaných procesů, které dříve vyžadovaly lidské zapojení.

Na starosti mají například správu faktur, kalkulaci a administrativu spojenou s předčasným ukončením úvěru či finanční vypořádání v rámci operativního leasingu. Uplatnění tak najdou nejen v zákaznickém centru, ale i v účetním oddělení nebo dalších administrativních týmech.

Napomáhají tak k rychlejšímu a přesnějšímu provádění rutinních činností a umožňují zaměstnancům více se věnovat klientům. Zároveň eliminují riziko selhání lidského faktoru, jelikož úkony vykonávají vždy bezchybně. Ušetřené náklady společnost následně využívá k vylepšení svých služeb a produktů. 

„Další krok v oblasti digitalizace a robotizace pro společnost představuje postupné sladění robotické a lidské práce, kdy roboti a lidé úzce spolupracují v reálném čase, namísto aby každý vykonával rozdílnou práci,“ vysvětluje Martin Linka plány společnosti na rok 2020.