Bankovní úředníci nedůvěřují automatizaci. Duplikují automatizované úkony

Z dosavadní bankovní praxe vyplývá, že zaměstnanci často narušují optimálně nastavený a zautomatizovaný proces, protože nevěří, že může být dobře zvládnutý i bez nich. Svou dobře míněnou aktivitou vstupují do nastaveného procesu a suplují či duplikují kroky řízené automatizací. Jejich pracovní zátěž narůstá na úkor plnění priorit a automatizace pak není stoprocentní.

Chtějí-li mít nadřízení manažeři jistotu, že nedochází k zásahu zaměstnanců, mohou využít metodiky Lean Six Sigma pro detailní mapování procesů. Automatizace se v bankách nejčastěji týká digitalizace formulářů, aktualizaci naskenovaných dokumentů a vyhledávání konkrétních dat v digitalizovaném dokumentu.

Napsat komentář