Eva Presová

Má mnohaleté redaktorské i editorské zkušenosti z tištěných i elektronických médií a také z oblasti PR. Pracovala jako redaktorka a editorka v denících (Lidové noviny, Hospodářské noviny, Pražský deník), lifestylových i odborných časopisech, tiskové agentuře a Českém rozhlasu. Ve své praxi se zaměřovala především na ekonomická témata. Vystudovala obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.